Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

  1. Taraflar

1.1 Bu sözleşme, Alemo Dijital Oğuzhan Kocatepeli (bundan sonra “Alemo” olarak anılacaktır) ile web sitesi üzerinden belirtilen hizmetleri ve ürünleri satın alan kişi veya kurum (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. Alemo’nun internet sitesi olan alemodijital.com adresi üzerinden sunulan hizmetler ve bu site üzerinden yapılan hizmet satın alımları aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yürütülecektir.

  1. Sözleşme Konusu

2.1 Bu sözleşme, Müşteri’nin Alemo web sitesi üzerindeki işlemleri, siparişleri, kayıt işlemleri ve Müşteri tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda alınacak hizmetlerin düzenlenmesini kapsamaktadır. Siparişler karşılığında Müşteri, Alemo’ya belirtilen ücretleri ödeyecek ve ilgili hizmetleri alacaktır.

2.2 Hizmetlerimiz, web tasarım ve yazılım hizmetleri, makale hizmeti, dijital ürün ve lisans satışları ve dijital hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

  1. Sorumluluk ve Müşteri Yükümlülükleri

3.1 Alemo, Müşteri’nin talebi üzerine sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü, Alemo tarafından ücretin tahsil edildiğini gösteren onay mesajı ile gerçekleşir ve söz konusu hizmet Müşteri’ye sağlanır.

3.2 Ödeme detayları, KDV farkları ve toplam miktar, sipariş sırasında belirtilerek Müşteri tarafından ödenecek ücretler sistem tarafından Müşteri’ye bildirilecektir.

3.3 Siparişin onaylanmasının ardından Müşteri, ilgili hizmeti kullanmaya başlayabilir. Ancak, hizmetin tam kullanılabilir hale gelmesi yoğunluk durumuna bağlı olarak değişebilir.

3.4 Müşteri, hizmetler dahilindeki yazılım ve programları kullanarak erişim ve değişim izni olmayan dosyalara veya programlara erişmeyeceğini ve bu tür bir davranışın potansiyel sorunlara neden olabileceğini kabul eder.

3.5 Müşteri, barındırdığı dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder ve bu tür veri ve bilgilerin yasalara uygun olduğundan emin olur.

3.6 Alemo, müşteri verilerinin hatalı kullanımından, veri içeriklerinden veya e-mail ile kullanılan verilerden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Verilerin yedekleme ve saklama sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

3.7 Alemo, müşterilere sağladığı ürünlerin ne amaçla kullanılacağından bağımsız olarak yapılan tüm işlemlerden sorumlu değildir. Müşteri, satın aldığı ürünleri kendi sorumluluğu altında kullanacaktır.

3.8 Alemo’ya ait ürünler, müşterilere satış izni verilen fiyatların altında satılamaz. Bu durumun tespiti halinde ilgili ürün ve satıcı için satış hakları kısıtlanacak ve yasal haklar kullanılacaktır.

  1. Süre

4.1 Sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin Alemo’ya iletilmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

4.2 Sözleşme süresi, Müşteri tarafından sipariş sırasında seçilen ödeme periyodu kadar devam eder.

4.3 Siparişin onaylanmasının ardından Müşteri, ilgili hizmeti kullanmaya başlayabilir.

  1. Destek ve Talep

5.1 Müşteri, Alemo’dan aldığı hizmetlerle ilgili destek taleplerinde bulunabilir.

5.2 Destek talepleri, Alemo destek ekibi tarafından incelenir ve ücretli veya ücretsiz destek sağlanabilir.

5.3 Alemo, destek hizmetlerini zorunlu kılmamaktadır. Ancak, ilgili durumlarda Alemo’nun hukuki yükümlülükleri saklıdır.

  1. Ücret

6.1 Belirtilen hizmetler karşılığında ödenecek ücretler, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar ve KDV hariç tutardır. KDV fiyatı ayrıca belirtilerek Müşteri’ye gösterilir.

6.2 Ürün ve hizmet fiyatları, Alemo web sitesi üzerinde yer alan sepet ve ödeme sayfalarında açıkça belirtilir.

6.3 Alemo tarafından satılan her ürün için Müşteri adına fatura kesilir.

6.4 Ödeme işlemi tamamlanana kadar Alemo, ilgili hizmeti kapatma veya açma hakkını saklı tutar.

6.5 Ödenen ücretlerin geri ödemesi, iptali ve değişimi yapılmaz.

  1. Askıya Alma ve İptal

7.1 Ödeme konusunda veya diğer durumlarda yaşanan problemler nedeniyle Alemo, uygun gördüğünde müşteriye verilen hizmetleri durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir ve bu hakkını saklı tutar.

7.2 Diğer kullanım şartları “Teslim ve İade” sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

7.3 Alemo’nun barındırdığı web siteleri için CPU ve RAM kullanımı kısıtlıdır. Bu kısıtlamaların aşılması durumunda Alemo, hizmeti askıya alma veya kapatma hakkına sahiptir. (“Alemo’ya ait hosting varsa ve kullanılıyorsa” durumunda geçerlidir.)

7.4 Web sitesi üzerindeki politikalar ve açıklanan kurallar dahilinde, Alemo, üyelerin hesaplarını askıya alma, engelleme ve silme hakkına sahiptir.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kural İhlali

8.1 Bu sözleşme, Alemo tarafından yapılacak değişikliklerin Müşteri tarafından önceden kabul edildiğini belirten bir madde ile güncellenebilir.

8.2 Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.3 Bu sözleşme, toplam 8 madde ve 28 alt başlıktan oluşmaktadır ve taraflarca tamamen okunup anlaşılarak kabul edilmiştir.